Privacy verklaring

Dit privacy statement gaat over de persoonsgegevens die door Wouthout worden verwerkt.

 

De persoonsgegevens die Wouthout verwerkt:

Klantgegevens
Persoonsgegevens voor de door ons aangeboden diensten, nodig voor onze administratie en bedrijfsvoering. Dit beperkt zich tot naam, adres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres.

 

 

Server Logfiles
Deze worden bij bezoek van onze website opgeslagen in log files en bevatten eventueel uw IP-adres. Deze zijn nodig voor analyse ter verbetering van de stabiliteit en veiligheid van de server van onze website.

 

Formulieren op onze website
Indien er een formulier op een van onze website wordt ingevuld, worden de ingevulde persoonsgegevens verwerkt en opgeslagen. Wij ervoor dat we uitsluitend om gegevens vragen die noodzakelijk zijn voor het doel van formulier.

Wij gaan er vanuit dat een gebruiker begrijpt dat hij door een formulier te verzenden, daarmee de ingevulde gegevens naar ons verstuurd voor verwerking.

De verwerking van de door een bezoeker ingevulde persoonsgegevens gebeurt uitsluitend binnen Wouthout. Deze gegevens worden intern via de email verstuurd en kunnen in bepaalde gevallen ook in het CMS op onze servers worden opgeslagen.

 

Analyse gebruik website
Wij gebruiken op de meeste website Google Analytics om het gebruik van de website te analyseren en te verbeteren. Dit gebeurt zo veel mogelijk anoniem. Wij volgen hierbij de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens.

 

Verstrekking persoonsgegevens
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen (derden), tenzij dat noodzakelijk is voor onze financiële administratie (accountant), daar juridisch toe worden verplicht of om aangifte te doen van strafbare feiten.

 

Bewaartermijn
Klantgegevens worden in onze administratie gedurende de wettelijke bewaartermijn (van de belastingdienst) bewaard ook na beëindiging van eventuele contracten.

De Logfiles op onze server worden gedurende 6 maanden bewaard.

 

Server
Onze website wordt gehost op een server in Nederland en vallen onder Nederlandse jurisdictie

 

Gebruik van cookies

Functioneel
Er worden op onze sites cookies gebruikt die nodig zijn voor het functioneren van de website (DNN CMS).

Tracking Cookies
Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van Google Analytics. IP-adressen worden hierbij geanonimiseerd.

Cookies niet accepteren
Als anonieme bezoeker van onze website kunt u er voor kiezen deze cookies niet accepteren via de instellingen in uw browser.

 

Inzage of wijziging
Indien u inzage wil of correcties heeft op door ons vastgelegde persoonsgegevens, dan kunt u ons dit per email doorgeven aan info@Wouthout.nl

 

Data-portabiliteit
Data-portabiliteit  is voor WoutHout  niet echt van toepassing maar als u de bij ons opgeslagen persoonsgegevens wil inzien kunt u die uiteraard altijd opvragen.

 

Klachten
Indien u persoonsgegevens gewijzigd wil hebben of als u vragen heeft over of problemen met de manier waarop Wouthout uw persoonsgegevens verwerkt, neem dan a.u.b. contact met ons op.

Mochten we hier samen niet uitkomen dn heeft u uiteraard het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens